Skip to main content

A Katona téri parkolóházzal és a garzonházzal kapcsolatban már megindulhatott a nyomozás. Ha a hír igaz, akkor a Lenkey-házzal összefüggésben is megtörtént a feljelentés a Mirkóczki Ádámról kiszivárgott hangfelvétel alapján. Eddig már bizonyíthatóan több, mint 335 millió forintos kár érte az önkormányzatot – szúrta ki az Eger Hírek.

Mint írják – az utóbbi egy évben több feljelentéssel kapcsolatban is előkerült Mirkóczki Ádám polgármester neve. Az Eger Hírek most utánanézett, konkrétan mi miatt és hány ügyben nyomozhat a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság „ismeretlen tettes” ellen.

Katona téri parkolóház- különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés

2010. februárjában az önkormányzat szerződést kötött az az Agria Parkoló Kft-vel a Katona téri parkolóház megépítésére és üzemeltetésére azzal, hogy az önkormányzat a saját cégén keresztül visszabérli azt a Kft-től. A megállapodás 6 évre szólt, ez után a szerződésben előre lefektetett összegért, fix 426.600.000,- forintos vételárért az önkormányzat vagy az általa kijelölt cég megvehette volna a házat. Ha a bérleti szerződés lejártát követő 30 napon belül nem vásárolja meg, illetőleg nem is jelöl ki vevőt, akkor a bérlésre korábban kijelölt önkormányzati cég köteles további 15 évre határozott bérleti szerződést kötni az Agria Parkoló Kft-vel. A 15 éves időtartam első öt évében a Kft. még vételi jogot biztosít az önkormányzatnak, de már a fix vételárnak az MNB alapkamat 3,5%-os éves kamattal növelt, évente tőkésített összegéért. 

2020. áprilisában a fix, 6 éves jogviszony letelt, de az önkormányzat nem vásárolta meg a házat, nem jelölt ki rá vevőt és az EVAT Zrt. sem írta alá az így életbe lépő újabb 15 évre szóló bérleti szerződést, ennek ellenére tovább fizette a bérleti díjat a Kft-nek. A tisztázatlan jogi helyzetről Mirkóczki Ádám polgármester is tudott, hiszen az EVAT vezetése többször kért állásfoglalást az üggyel kapcsolatban. Sőt a polgármester maga is közgyűlés elé terjesztett javaslatot a témában. A parkolóházzal kapcsolatos előterjesztés a házat ekkor már 750 – 780 millió forintra taksálta. 2022. júniusában ismét közgyűlés elé került az ügy, amikor annak végrehajtásával bízták meg a képviselők Mirkóczki Ádámot, hogy az önkormányzat rendezze az EVAT Zrt. felé azt az összeget, amit az szerződésen kívül kifizetett bérleti díjként a Kft-nek, illetve kezdjen tárgyalásokat egy további 25 éves bérleti szerződés megkötése érdekében. A polgármester ezt a közgyűlési döntést sem hajtotta végre. 2023. januárjában az EVAT Zrt. ismételten felkérte a polgármestert: kösse meg vele az üzemeltetési szerződést. Mirkóczki Ádám erre sem volt hajlandó, így az EVAT Zrt. a további anyagi veszteség megelőzése érdekében bezárta a parkolóházat.  

Ha az Önkormányzat most venné meg a parkolóházat, akkor azt 589.293.523,- forintos áron tehetné meg, ami  162.693.523.- forinttal magasabb az eredeti összeghez képest.

A parkolóházzal kapcsolatos anomáliákat vizsgálta a közgyűlés Városgazdálkodási Bizottsága is. Bár Mirkóczki Ádám szándékosan távolmaradásával akadályozta a vizsgálat lefolytatását, Spisák György aljegyző pedig többször hazudott a képviselőknek és visszatartotta az általuk kért adatokat, mégis megszületett a bizottsági állásfoglalás. Ebből kiderül: a polgármester 2020. májusában saját hatáskörben eljárva, közgyűlési felhatalmazás és versenyeztetés nélkül átadta a megvétel lehetőségét a Wrábel Zsolt érdekeltségébe tartozó Estosus Kft-nek. A bizottság birtokába jutott levelezésből egyértelműsíthető az is, hogy az adásvétel után az önkormányzat 15 évre visszabérelte volna a cégtől a kijátszott parkolóházat. 

Garzonház-különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés

A Garzonház kezelését, karbantartását az önkormányzat és az EVAT Zrt. között megbízási szerződés alapján látja el a cég. Tapasztalták, hogy a ház korlátrendszere balesetveszélyes, felújításra szorul. Okleveles építészmérnökkel felmérették az állapotot és az általa kiállított szakvélemény megerősítette: a balesetveszélyes korlátok teljes egészében cserére szorulnak.  2020-ban az önkormányzat ezen szakvélemény alapján jelezte az EVAT-nak, hogy árajánlatot kért be a felújításra, ugyanakkor megbízta a céget méretezés megrendelésére. 2020. novemberére elkészült a kiviteli terv, megvolt a településképi engedély és az EVAT Zrt. felkérte az önkormányzatot, hogy bízza meg az EVAT-ot a kivitelezéssel. Farkas Attila alpolgármester ezt megtette, ugyanakkor jelezte, hogy a munkálatokhoz szükséges forrás is rendelkezésre áll. A cég vezérigazgatói székében bekövetkezett változással azonban a közbeszerzés kiírása ismeretlen okból leállt. Csak az újabb vezetőváltást követően derült fény az anomáliára és az új vezérigazgató, Szűcs Tamás kezdte meg a dokumentumok felkutatását. A közben eltelt évekre tekintettel ismételten felkérte ugyan azt az építészmérnököt egy újabb szakvélemény kiállítására. Ebben újra megerősítést nyert a korlátok életveszélyes állapota és az is, hogy az előző felmérés óta jelentősen romlott a helyzet. Szűcs Tamás vezérigazgató ezt jelezte az önkormányzatnak és kérte a kivitelezéshez szükséges közbeszerzés lefolytatását. Közben a Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztálya is megvizsgálta a korlátrendszert és azonnali hatállyal kötelezte az önkormányzatot a függőfolyosók alatti védőtetők kialakítására, 6 hónapon belül pedig a korlátrendszer teljes cseréjére. Mirkóczki Ádám polgármester ennek ellenére nem vette a közgyűlés napirendjére a Garzonház ügyét, hanem megkereste a szakvéleményt kiállító építészmérnököt, aki a véleményét megmásítva csere helyett már csak javításra ítélte a korlátokat. Az EVAT Zrt. időközben eleget tett a határozatnak és megépítette a kötelezvényben jelzett előtetőt.

Egri Városfejlesztési Kft.- hivatali visszaélés

A Polgármesteri Hivatal részéről eljáró belső ellenőr, Nagy Rita 2023. februárban az EVAT Zrt-nél meghallgatta Dósa István munkavállalót, illetve az ellenőrzésre hivatkozva az Egri Városfejlesztési Kft-re vonatkozó iratok átadását kérte tőle. Így jutott birtokába azokhoz az iratokhoz, amik két személygépkocsi parkolóbérletével, illetve az egyik személygépkocsi javításával és üzemanyag számláival kapcsolatosak. A belső ellenőr a birtokába jutott iratokat átadhatta Mirkóczki Ádám polgármesternek, aki továbbadhatta azokat Farkas Attila alpolgármesternek, abból a célból, hogy azokat nyilvánosságra hozza. Farkas Attila a megszerzett iratokat felmutatva tartott sajtótájékoztatót. Ezzel Nagy Rita és Farkas Attila elkövethette a hivatali visszaélést, azért, hogy jogtalan előnyt szerezzen, vagy jogtalan hátrányt okozzon.

Ingatlan bérbeadás- hamis magánokirat felhasználása

A feljelentés szerint Mirkóczki Ádám polgármester 9 esetben is az önkormányzati ingatlanokat kezelő, azok bérbeadásával foglalkozó EVAT Zrt-t megkerülve, saját hatáskörben, külön állapodott meg a bérlőkkel arról, hogy azok idő előtt felmondhassák a meghatározott időtartamra kötött bérleti szerződésüket. Mirkóczki Ádám ezzel túlléphette a hatáskörét és megfosztotta az önkormányzatot a bérleti jogviszony alapján neki járó díjjaktól, összesen nettó 172.483.229,- forintos kárt okozva az önkormányzatnak – írja a portál.

Önt is bosszantja mi folyik itt Egerben? Vagy úgy érzi jó irányba mennek a dolgaink?

Írjon véleményt az EgerInfón!

Részletek